ไส้วาล์วลูกศร / VALVE CORES

รหัสสินค้า 29860

ชื่อ : ไส้วาล์วลูกศร
รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ไส้วาล์วลูกศร

หมวดหมู่ : วาล์ว
 • SCHRADER VALVE CORE
 1. V6300 ไส้วาล์วลูกศร จาก อเมริกา Ps= 800 psi 3-5 InstallongTorque

      Stainess Steel Spring Heavy Duty Neoprene Dynamic Sealing 

 • หัววาล์วลูกศร ใช้กับท่อ 
 1. CD8400 1/8'' ODF.     3/16,1/4'',5/16   ODM.
 2. CD3346 1/4'' ODF.     3/8''   ODM.
 3. CD3368  3/8''ODF.     1/2''   ODM.
 4. CD3619 1/8'' ODF.     3/16'',1/4'',5/16'' ODM.
 5. VUI-4A   1/8' 'NPT 
 6. VUS3-34 1/4'' ODF.
 7. VUS3-34 ( 1/8'')  3/16 '' ODF.
 8. CD5421  5/16'' ODM.
 9. CD58416 5/1 6 ODM.
 10. CD8404  1/4''  ODM.
 11. CD8406   3/8'' ODM.
 12. CD5514  1/4''  ODM.
 13. CD5516  1/4''  ODM.
 14. CD5538  3/8''  ODM.
 15. CD5512  1/2''  ODM.
 16. CD5558   5/8''  ODM.
 17. CD5518  1-1/8''ODM.
 18. CD5534    3/4'' ODM.
 19. CD5578    7/8'' ODM.
 • วาล์วเปิดกระป๋องน้ำยา  339-C
 1. 339-C วาล์วเปิดกระป๋องน้ำยา  1/4''  SAE x 3/8'' NPT
 2. 330-C วาล์วเปิดกระป๋องน้ำยา  1/4''  SAE x 3/8'' NPT
 3. 331-C วาล์วเปิดกระป๋องน้ำยา   1/4''  SAE x 3/8'' NPT
 • วาล์วเจาะแป๊ป ใช้สำหรับการตรวจสอบใช้กับท่อขนาดดังนี้
 1. LT-10G     ใช้กับท่อขนาด   5/8''
 2. LT-8G       ใช้กับท่อขนาด   1/2''
 3. LT-5G       ใช้กับท่อขนาด   5/16''
 4. CD4321    ใช้กับท่อขนาด   1/2'', 5/16'', 7/16''
 5. BBV (BPV31)  ใช้กับท่อขนาด   1/4'', 5/16'', 3/8'
 6. BPV 36 ใช้กับท่อขนาด 3/16''