ตาแมว /Sight Glass

รหัสสินค้า 29851

ชื่อ : ตาแมว /Sight Glass
รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ตาแมว /Sight Glass

หมวดหมู่ : วาล์ว

Sporlan moisture and liquid indicator sight glass ตาแมวแบบถอดไม่ได้ 

     - SA-12F ชนิดเกลียว   ขนาด 1/4''   SAE     ความยาว   2.87 

     - SA-13F ชนิดเกลียว   ขนาด3/8''    SAE     ความยาว   3.87

     - SA-14F ชนิดเกลียว   ขนาด1/2''     SAE    ความยาว   3.82

     - SA-15F ชนิดเกลียว   ขนาด 5/8''    SAE     ความยาว  4.12

     - SA-12S ชนิดเชื่อม    ขนาด 1/4''    ODF.    ความยาว  4.63

     - SA-13S ชนิดเชื่อม     ขนาด 3/8''   ODF.    ความยาว  4.63

     - SA-14S  ชนิดเชื่อม    ขนาด 1/2'    ODF.    ความยาว   4.88

     - SA-15S ชนิดเชื่อม     ขนาด 5/8''    ODF.    ความยาว  4.88

     - SA-17S ชนิดเชื่อม     ขนาด 7/8''    ODF.   ความยาว  6.32

     - SA-19S ชนิดเชื่อม     ขนาด1-1/8''  ODF.   ความยาว  6.32

     - SA-211S ชนิดเชื่อม   ขนาด1-5/8''  ODF.    ความยาว  8

     - SA-213S ชนิดเชื่อม   ขนาด1-5/8''  ODF.    ความยาว  8

     - SA-217S ชนิดเชื่อม   ขนาด2-1/8''  ODF.    ความยาว  8

EMERSON MOISTURE AND LIQUID INDICATOR  SIGHT GLASSตาแมว

     - AMI-1MM2   ชนิดเกลียว    ขนาด 1/4'' 

     - AMI-1MM3   ชนิดเกลียว    ขนาด 3/8'' 

     - AMI-1SS2     ชนิดเชื่อม      ขนาด 1/4''

     - AMI-1SS3     ชนิดเชื่อม     ขนาด 1/4''

     - AMI-1SS4     ชนิดเชื่อม     ขนาด 1/2''

     - AMI-1SS5     ชนิดเชื่อม     ขนาด 5/8''

     - HMI-1MM3    ชนิดเกลียว    ขนาด 3/4'' 

     - HMI-1TT2     ชนิดเชื่อม     ขนาด 3/4''

     - HMI-1TT3    ชนิดเชื่อม     ขนาด 3/4''

     - HMI-1TT4    ชนิดเชื่อม     ขนาด 1/2''

     - HMI-1TT5    ชนิดเชื่อม     ขนาด 5/8''