เอ็กแปนชั่นวาล์ว

รหัสสินค้า 29846

ชื่อ : เอ็กแปนชั่นวาล์ว
รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เอ็กแปนชั่นวาล์ว

หมวดหมู่ : วาล์ว

THERMOSTATIC EXPANSION VALVES  เทอร์โมสเตติกเอ้กแปนชั่น สำหรับเครื่องปรับอากาศ

 •  TMC2 (K)    14000     BTU/HR  TONS 1        ทางเข้า 3/8''   ทางออก  1/2''
 • TMC3.5        39900     BTU/HR  TONS 3.3     ทางเข้า 3/8''   ทางออก  1/2''
 
 • TMXC2 (K)  14000      BTU/HR  TONS 1.1      ทางเข้า  3/8''   ทางออก  1/2''
 • TMX8           209880    BTU/HR   TONS 17.5   ทางเข้า  5/8''   ทางออก   5/8''
 • TMX10         245520    BTU/HR   TONS 20.5   ทางเข้า  5/8''   ทางออก   5/8''
 • TMXL10       245520    BTU/HR   TONS 20.5   ทางเข้า  3/4''   ทางออก   1/2''
 
 • TMC3 (K)        17850    BTU/HR   TONS 1.5     ทางเข้า  3/8''   ทางออก  5/8''
 • TMC3.5 (K)     20650    BTU/HR   TONS 1.7     ทางเข้า  3/8''   ทางออก  5/8''
 • TMC4.5 (K)     31750    BTU/HR   TONS  2.7    ทางเข้า  1/2''   ทางออก  5/8''
 • TMXC 1          4750       BTU/HR   TONS  0.4    ทางเข้า  3/8''   ทางออก  5/8''
 • TMXC2           9550       BTU/HR   TONS  3.25  ทางเข้า  1/2''   ทางออก  5/8''
 • TMXb5-R-12   51480     BTU/HR  TONS  4.3     ทางเข้า  5/8''  ทางออก  5/8''